• با "دابل کلیک" یا "space" تاس بریز
  • هرچی با تعداد تلاش کمتر به جفت شیش برسی جایزه بهتری داری، پس دوباره تاس بریز!

مجریان :

اسپانسر ها :

همکاران :